Home | Spelletjes | Uitvindingen | Gps | Scouting | Meteo | Computers

Anansi / Scout Gps Menu

Enkele activiteiten met een Gps

Voor Scouts

GPS staat voor Global Positioning System en is een complex systeem van speciale satellieten en grondstations, waarmee je je positie kunt bepalen. Het enige waar de gebruiker direct mee te maken heeft, is de ontvanger. Dit ding wordt dan wel 'Gps' genoemd.

Scout met Gps
Scout met Gps

Wat een Gps doet is signalen van de satellieten ontvangen, en hieruit de positie bepalen. Zelfs al een heel simpele Gps kan al een nauwkeurigheid van 5 meter behalen. Een Gps kan ook een reeks van positiepunten opslaan (dit heet een track), en dan kan ter plekke allerlei routegegevens worden berekend,

zoals: snelheid, richting, afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximum snelheid,

en nog meer afhankelijk van de eigenschappen van de betreffende Gps. De track kan via een speciaal kabeltje tussen de Gps en de computer naar de computer gekopieerd worden. Er is erg veel software waarmee de tracks geanalyseerd kunnen worden. Deze software kan de hele tocht analyseren, op 5 meter en 1 seconde nauwkeurig. (afhankelijk van de gebruikte software). De meeste programma's hebben ook de mogelijkheid om de tocht over een gedigitaliseerde topografische kaart te projecteren.

Ook kan een Gps bakens (waypoints) opslaan. Dit is een bepaalde positie, ergens in het landschap. Een baken kan ter plekke worden opgeslagen, of van tevoren thuis met een computer worden ingevoerd. Een baken kan op twee manieren (terug-)gevonden worden: de Gps kan een kaart displayen met daarop alle bakens aangegeven. Loop dan op die kaart in de richting van het baken. Makkelijker is het kompas-display van de Gps aan te zetten. Daar zie je in het kompas een pijl die de richting van het baken aangeeft, en daarbij wordt de afstand tot het baken aangegeven. Vaak ook nog de geschatte tijd tot je bij het baken aankomt.

Zelfs de kleinsten weten waar het is
Zelfs de kleinsten weten waar het is

Verschillende bakens kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot een route. Bijvoorbeeld bij een hike kan op iedere post een baken gezet worden. Als de route gevolgd wordt, geeft de Gps eerst de richting en afstand tot de eerste post aan, en als deze gepasseerd wordt schakelt het over naar de volgende post. Dat gaat zo door tot het eindpunt van de route.

De Gps geeft zijn positie weer in verschillende coördinatensystemen. Waaronder dus ook de Nederlandse RD. Als de Scouts met een kaarthoekmeter overweg kunnen, kunnen ze dus hun huidige positie op een stafkaart vinden. Andersom, een kaartpositie als baken in de Gps invoeren, is erg lastig en dus niet aan te bevelen als opdracht te laten doen.

Gps-en zijn niet meer zo duur. Misschien nog net iets te veel voor de gemiddelde clubkas, maar zo'n ding kan gunstig gehuurd worden; of met de goede contacten ook gratis geleend.

In het veld

Kaart en kompas blijven belangrijke navigatiemiddelen
Nooit zonder kaart en kompas

De Gps zal in het Scouting programma nooit de gebruikelijke kaart- en kompastechnieken mogen vervangen. Hier wordt vaak voor gewaarschuwd: "Laat nooit het slagen van je missie afhangen van 2 batterijtjes!". Geef altijd een nood-envelop mee, voor als dat ding er plotseling mee ophoudt. (Of meteen maar een mobieltje, nu we toch hi-tech bezig zijn)

Ook moet je rekening houden met slechte ontvangst, vooral in steden met dichte bebouwing en dichte bossen of hoge bomen. Soms kan het signaal wegvallen, soms kan er zelfs een afwijking van meer dan 100 meter ontstaan. Maar als dat ding hoog op een rugzak gemonteerd wordt, valt de ontvangst wel mee.

Een veel gebruikte fout is bij het kompas display, dat zodra je stilstaat het kompas onbetrouwbaar is. Een Gps kent alleen zijn huidige positie, maar niet zijn richting. Dat kan een Gps alleen afleiden als je een tijdje in een rechte lijn loopt. Best lastig als je bij een kruispunt staat en moet beslissen welke kant op. Gewoon een gok nemen, een pad inlopen en achteraf controleren of dat de juiste was.

Gps met oude technieken

Klassieke hike met Gps
Klassieke hike met Gps

De eenvoudigste toepassing is een patrouille op klassieke hike gewoon een Gps mee te geven. De track die de Gps registreert kan dan later op een computer vertoond worden, zodat je dan samen kunt zien wat de problemen waren onderweg.

En een printje van de track is een prachtig document voor in het logboek!

Geo caching

Dwars door het bos op zoek naar de schat
Op zoek naar de schat

De simpelste vorm van Geo-caching is dat je op een gegeven ogenblik op een fiets stapt en een heel eind verder een zak snoep verstopt. Op die plek zet je een baken. Terug op het kamp geef je de Gps aan een patrouille. Nou, die willen die klus wel klaren, hoor!

Verstop de schat niet te moeilijk. Bij het zetten van het baken maak je een systeemfout van 5 meter, en als de plek gezocht wordt is er ook een fout van 5 meter. Bij ideale omstandigheden kun je dus 10 meter van de schat afzitten als de Gps zegt dat het precies hier ligt. In een dicht bos is de afwijking nog veel groter!

Een hike op Gps

Onverwachte hindernissen bij een bakenhike
Onverwachte hindernissen

Deze techniek lijkt erg simpel. Zet een aantal bakens uit waar de posten staan, en laat de patrouilles via een route deze bakens volgen. De truc bij het uitzetten van de hike is ervoor te zorgen dat de kortste weg tussen twee posten zo weinig mogelijk over paden loopt, of er een barrière tussen ligt (een water of afgesloten terrein).

De uitdaging bij deze techniek is dat de Gps de directe richting aangeeft naar het volgende baken. Terwijl je op een kruispunt vaak gedwongen bent een andere richting te nemen.

Een opdrachtenhike op Gps

Op opdrachtenhike met een Gps
Opdrachtenhike met Gps

Dit is een variant van de gewone hike langs bakens. Een probleem bij deze hike is dat het heel voorspelbaar is, door gewoon alle bakens in de Gps op te roepen en te bekijken. Een oplossing hiervoor is een groot aantal bakens in de Gps op te slaan, een paar bakens die gezocht moeten worden, en een groot aantal nepbakens. De patrouille gaat naar de plek van het eerste baken, en treft daar een opdracht aan. De oplossing van de opdracht is de naam van het volgende baken. Daar moeten ze dan heen. Als het antwoord goed was treffen ze daar een nieuwe opdracht aan, als het antwoord fout was vinden ze er niets en moeten ze terug.

Zorg er dan voor dat de opdrachten snel te vinden zijn, om te voorkomen dat de patrouille te snel concludeert dat ze bij het verkeerde baken aangekomen zijn. Plaats ook de bakens niet te ver uit elkaar, om te voorkomen dat ze te veel tijd verliezen bij verkeerde antwoorden.

Opdrachten kunnen zijn:

  • Meerkeuzevragen: "als antwoord 1, ga dan naar baken POST28", etc
  • Rebus of rekensommetje: antwoord is de naam van het volgende baken
  • Cryptografische of puzzelopdrachten
  • Of een klassieke opdracht: "Zoek het baken 200 meter ten ZO van hier en ga erheen"
  • ...of gewoon een papiertje met de naam van het volgende baken.

Rechtelijnhike

Explorers tijdens een rechtelijnhike
Explorers volgen Rechtelijnhike

De rechtelijnhike is een activiteit voor de wat ervarener Scouts. Het is een klassieke routetechniek. Het wordt gedaan op een open veld (heide), of een vrij doorgankelijk stuk bos. Op het startpunt krijgt de patrouille op een kaart het eindpunt te zien. De tocht wordt alleen met kompas gelopen, en de bedoeling is dat zo min mogelijk van de rechte lijn naar dat punt wordt afgeweken.

Met een Gps is het resultaat makkelijk te arbitreren. Je moet dan wel de geschikte software op je computer hebben. Zet de track uit, en construeer dan zelf een rechte lijn van het eindpunt tot aan het beginpunt. Laat dan het oppervlakte berekenen die de track omsluit. De patrouille met het kleinste oppervlak (dus met de track met dichtst bij de rechte lijn) heeft dan de tocht het best gelopen.

De Gps hikes van Staatsbosbeheer

Een Gps-paal van Staatsbosbeheer
Een Gps-paal

Staatsbosbeheer heeft op zijn sites een aantal Gps-hikes staan, in de vorm van een serie bakens. Op de plaats van ieder baken staat een houten paaltje met een Gps-vlaggetje erin gebrand. De paaltjes staan in een grote cirkel met een omtrek van rond de 10 kilometer. Dat lijkt niet veel, maar de paaltjes zijn niet makkelijk te vinden, omdat ze een eind van het pad afstaan op een verdekte plek. Reken op een hele dag om de route te lopen. Als je de bakens via een rechte lijn dwars door het bos wil benaderen is de tocht erg uitputtend.

De tocht van de Utrechtse Heuvelrug is een speciale vermelding waard omdat deze dwars over het terrein van het Labelkamp Buitenzorg bij Baarn loopt! (En niet ver van het PBC Austerlitz) Nog bijzonderder is dat Staatsbosbeheer expliciet toestaat dat je dwars door het bos loopt. Daardoor zijn de twee labelterreinen uitstekend geschikt als uitvalsbasis voor Gps hikes.

Nog enkele tips

Scouts krijgen Gps instructie
Scouts krijgen Gps instructie

Een Gps toevoegen aan het instrumentarium bij hikes geeft weer een extra dimensie en nieuwe mogelijkheden, maar het is aan te raden Gps pas te introduceren als oude technieken voldoende beheerst worden. Als leiding moet je de Gps goed 'begrijpen': weten hoe het ding zich gedraagt bij diverse weersomstandigheden en bij verschillende soorten terrein. Net zoals met een klassieke hike moet een Gps hike door de leiding voorgelopen worden. Bakens bij voorkeur ter plekke invoeren, en niet thuis via je computer.

De Scouts zelf moeten goed geïnstrueerd worden hoe met een Gps om te gaan. Niet alleen over de functies van, en het omgaan met de Gps, maar zeer zeker ook over het HOE: Als het verkeerde baken wordt ingesteld, en ze lopen 10km volkomen de verkeerde kant op ("Maar de pijl wees toch echt die kant op?"), dan ben je ze helemaal kwijt! Laat bijvoorbeeld een andere Scout de route verifiëren op een kompas.

En op een gegeven ogenblik kennen je Scouts de mogelijkheden beter dan jij: Jammergenoeg is dan ook de periode voorbij dat je precies kon zien hoe lang ze bij welke snackbar een flinke pauze gehouden hebben!

Links

Bij het uitkomen van deze pagina is er nog weinig op dit gebied geschreven. Enkele links:


Geef een reactie:

Mijn naam:
Bericht:
Ik vind dit:
Geef code in: Captcha
Maters uit Vlijmen - 12-06-2012
Het zoeken naar bakens kan ook heel leuk met kleine zendertjes en ontvangers. Zo kan je ook een hele route uitzetten. Het leuke is dat je dan zelf je koers moet bepalen a.d.h.v. peilingen. Bij GPS doet het apparaat het voor je. Ik heb een 20 tal ontvangers gebouwd en heel wat zenders die regelmatig door scoutinggroepen gebruikt worden.

Departementen


Artikelen van Anansi