Home | Spelletjes | Uitvindingen | Gps | Scouting | Meteo | Computers

Ict / Documenten Bestanden En Mappen Menu

Documenten, Bestanden en Mappen

Wat is er verkeerd aan een doc-bestand?


Als je het artikel over de geschiedenis van documentverwerking goed begrepen hebt, begint het wel door te dringen dat het T-Ford-achtig denken is als je je informatie onderverdeelt in velletjes A4. Ben je nog niet zover, lees dan het volgende...

We keren even terug naar de Pizzabakker in Damascus. Hij dicteert zijn recept aan de schrijver op de lokale Bazar.

Het is tamelijk standaard. Er is een eerste zin en een laatste zin. De rest van de tekst komt ertussenin.

(klik op het plaatje voor een vergroting)


Om het document wat overzichtelijker te maken, kun je het opsplitsen in hoofdstukken. Hier kun je zien hoe de slimme pizzabakker dat gedaan heeft.


Maar een pizzarecept kan altijd beter. En je kunt erin variƫren.

Al gauw blijkt dat de bodem met bakpoeder bereid kan worden, maar ook met gist.

En behalve een gewone tomatensaus kun je er ook wat basilicum bijvoegen.

En als beleg heb je ook meerdere mogelijkheden. Ga zo maar door...

Wil je al deze variaties toevoegen aan je document, heb je wel een zeer compleet pizzarecept. Maar het nadeel is dat het document nagenoeg onleesbaar is geworden. Er staat te veel non-informatie in als je alleen maar snel een salami-pizza wil bakken!


Wil je veel informatie kunnen opslaan maar toch de inhoud overzichtelijk houden, moet je het opsplitsen in hapklare brokken van informatie.


Dan vul je je informatie in.

Je krijgt dan een array van informatie-elementen.


Als je dan je informatie wilt terughalen, en dan wel zo dat je alleen de relevante informatie krijgt, zet je een pad uit van de relevante data-elementen.

Zo krijg je uit een complex systeem juist die informatie die je nodig hebt om je gewenste pizza te kunnen bereiden.


Een ander probleem waarmee je geconfronteerd wordt als je op de Office-methode werkt is het opslaan van documenten.

Misschien denk je het ideale systeem bedacht te hebben als je je document opslaat in Mijn DocumentenReceptenItaliaansOven

Zo zou je toch later door het eenvoudig volgen van de onderverdeling van mappen, je recept weer terug moeten kunnen vinden?


Het systeem lijkt erg flexibel, want even later heb ik een heerlijk recept van Spaghetti Bolognese. Dan maak ik een sub-mapje onder Italiaans aan dat Pasta heet. Daar komt dan dit recept in en later alle andere pasta recepten die ik later nog krijg.


Maar dan krijg ik een Lasagna-recept. Maar waar moet die nou in? Is dit een oven-recept of moet het in de pasta-map?

Of allebei? Maar wat gebeurt dan als ik een van die Lasagna-recepten later bewerk? Dan heb ik twee verschillende versies in de verschillende mappen.


Conclusie: Bestanden worden op een computer opgeslagen in mappen. Maar wat moeten wij ermee? Is het nog wel van de tijd dat wij moeten weten in welke map wij documenten moeten stoppen of zoeken? Welk systeem je ook gebruikt, op een gegeven ogenblik loopt het vast. (Hier spreekt een verbitterde ervaringsdeskundige).

Lees meer op introductie van de Wiki! En dan geen zorgen meer over A4-tjes en mappen!!

De hier gebruikte foto's komen uit verschillende bronnen, en dienen alleen educatieve doeleinden.

Departementen